A 21. századi iskolának olyan tudással kell felvértezni a tanulóit, melyet olyan szakmákban is tudnak használni, melyek ma nem is léteznek. Másképpen fogalmazva, olyan problémák megoldására kell megtanítani diákjainkat,  amelyekről most még nem is tudjuk, hogy problémák. Ez a tudás a konvertálható tudás, vagyis az élet különböző területein használható minták és modellek, problémamegoldó stratégiák megléte, valamint a kritikai gondolkodás képessége (Mérő 2016).