KERTÉSZ

Megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a dísznövények értékesítésre történő előkészítésével, valamint a faiskolai és csemetekerti szaporítóanyagok előállításával, kertekben, parkokban történő kiültetésével, gondozásával kapcsolatos munkákat. Meghatározza a termesztendő dísznövények faját, illetve fajtáját és mennyiségét. Megállapítja a szaporítandó erdészeti és kertészeti növények faját, illetve fajtáját és mennyiségét. Beszerzi a szaporítóanyagokat, (mű)trágya és más szükséges anyagokat.

Természetközeli munkakör, folyamatos kapcsolatban a környezettel.